top of page

Huurvoorwaarden

 

1. Toepassing algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing tussen de verhuurder en de huurder. Deze hebben voorrang op deze van de huurder tenzij anders vermeld door de verhuurder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties (o.a. leveringen, transport, aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten) tussen de verhuurder en de huurder. Deze regels gelden zowel voor de afgevaardigde van de huurder, diegene die het contract ook mag tekenen maar dan ten volle 100% aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van het contract.

 

2. Duur van het contract

De huurperiode begint ten vroegste om 08:00 en eindigt ten laatste om 22:00, mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiode zijn. Dit is meestal het moment dat het gehuurde materiaal wordt overgedragen aan de huurder tenzij anders vermeld. De huurder is verboden om het gehuurde uit te lenen om door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

3. Transport – Levering

Het gehuurde goed wordt enkel geplaatst bij contante betaling of na het voorleggen van een betalingsbewijs. Het leveren, plaatsen, afbreken en ophalen op de door u gewenste locatie binnen een straal van max 15 km rond Nevele / Zomergem zijn gratis. Bij de opbouw van het springkasteel dient er minstens 1 volwassen persoon aanwezig te zijn om een handje te helpen. Indien dit niet mogelijk is kan door ons extra personeel voorzien worden aan een meerprijs van 25€. We hebben en vlakke doorgang nodig van min 1 meter in de breedte na opstelling mag het gehuurde goed niet meer verplaatst worden. Er dient 1 meter vrije ruimte rondom het gehuurde goed te worden voorzien. De huurder voorziet een verlengkabel met aarding 230V en 16A tot aan de achterzijde van het gehuurde goed. Het gehuurde goed dient schoon en droog te zijn bij ophaling.

4. Risico
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde materiaal. De huurder moet desgewenst zelf voor een verzekeringscontract zorgen. De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor het gehuurde materiaal en dient dit ook terug af te leveren of te overhandigen in de staat zoals het geleverd was.

5. Schade
De huurder is verplicht bij schade de verhuurder meteen telefonisch op de hoogte te brengen. Als blijkt dat de schade uit normale slijtage is ontstaan zal de huurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Brandplekken of elke andere schade aan linnen dienen meteen bij het ophalen vergoed te worden.

6. Huurprijs
Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de forfaitaire. Alle leveringen dienen cash betaald te worden of vooraf door overschrijving na onderlinge overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. De verhuurder heeft het recht de huurprijzen aan te passen voordat het contract getekend wordt door de huurder. Bij laattijdige betaling na uiterlijke betalingsdatum (binnen de 30 dagen na facturatiedatum), conform met de wetgeving 2013, komt er 50€ administratieve onkosten bij, en elke nieuw begonnen maand na de uiterlijke betalingsdatum wordt het totaal te betalen bedrag verhoogt met 4%.

7. Weersomstandigheden
Voor de veiligheid van de huurder kan de verhuurder het contract verbreken zonder dat hierover een schadevergoeding staat tegenover de huurder. Voor de veiligheid van de huurder moeten de gehuurde goederen bij stormweer of bij wind hoger dan 5 beaufort leeg zijn, ook hevige sneeuwval of andere extremen die een gevaar kunnen zijn voor de veiligheid van inzittenden. Bij onweer of hevige wind moeten de gehuurde goederen volledig gesloten zijn voor eigen veiligheid.. Personen die dan nog aanwezig zijn op het gehuurde goed zijn volledig op eigen risico aanwezig waardoor de verhuurder niet en nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 2 uur voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50 euro aangerekend worden.

8. Betalingsvoorwaarden
Bij het leveren moeten alle gehuurde materialen cash betaald worden, indien de huurder dit via overschrijving wenst, moet dit vooraf gestort worden op de rekening van de verhuurder zonder uitzondering. Bij laattijdige betaling wordt het te betalen bedrag met 50€ vermeerderd, daarbovenop elke nieuw begonnen maand met 4% op het totaal te betalen bedrag verhoogd conform met wetgeving 2013.

9. Aandachtspunten op te volgen door de huurder bij huur springkasteel
Kinderen nooit zonder toezicht op het springkasteel laten spelen, alsook het springkasteel niet betreden met schoeisel. De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen. Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle schapre objecten (stenen, glas, …). Bij voorkeur dient het springkasteel op gras geïnstalleerd te worden. Indien het springkasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden dan dient de huurder zelf te voorzien voor het nodige materiaal om het springkasteel vast te zetten. Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn. Het regenzeil geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven. Het is niet toegestaan te eten of te drinken op het springkasteel. Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder.

 

 

 

bottom of page